Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

LYHYESTI / SNADIT BLÄÄSÄT

Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:n suunnittelualueet ovat toteutus ja maankäyttö. Toimisto perustettiin vuonna 2003, ja se on Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n jäsen.

Toteutussuunnittelussa palvelemme laajaa asiakaskuntaa, johon kuuluvat valtiolliset ja kunnalliset toimijat, yleishyödylliset organisaatiot, yksityiset rakennuttajat, rakennusliikkeet sekä kiinteistökehittäjät.

Projektimme kattavat monipuolisesti erilaisia toteutusmuotoja ja toiminnallisia sisältöjä. Olemme suunnitelleet yli 4 400 asuntoa, majoitustiloja, vähittäiskaupan tiloja, ravintolatiloja, yhteisötiloja, kirkollisia ja kirjastotiloja, toimistotiloja, liikuntatiloja sekä pysäköintirakennuksia, yhteensä noin 410 000 brm².

Maankäytön suunnittelussa asiakkaitamme ovat kaupungit ja kunnat, yksityiset maanomistajat, aluekehittäjät sekä kiinteistörahastot.

Olemme tehneet aluesuunnittelua Suomessa neljässäkymmenessäkolmessa kunnassa, ulottuen tontinkäyttö- ja hankesuunnitelmista aina osayleiskaavoihin saakka.

logo upsdn

Yhteystiedot

Mechelininkatu 1a
00180 - HELSINKI
etu.suku@aa-r.fi
LEIMA
9.1.2024 - Copyright © 2013 Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy. All rights reserved. Pure Notepad since 1993. Illustration pictures are tributes to a great urban artform - graffiti.
piece_1